close
تبلیغات در اینترنت

حقوق - 5

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

دعوای خلع ید،تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید،تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی،

دعوای خلع ید،تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید،تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی،

دعوای خلع ید - به معنای اعم آن

مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

ادامه ی مطلب

اوراق قرضه چيست؟

اوراق قرضه چيست؟ 

بر اساس تعاريف قانوني، قرضه، برگه‌اي است که بيانگر مبلغي وام با بهره معين بوده و قابل معامله نيز است.ماده ۵۲ قانون تجارت، اوراق قرضه را اين‌گونه تعريف مي‌کند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌اي که مبلغي وام با بهره معين را معرفي مي‌کند که تمامي ‌آن يا بخش‌هايي از آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد شود.» طبق ماده ۲ قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکت‌هاي سهامي (عام)، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داري کل مي‌توانند تحت شرايط مقرر در قوانين و تشکيلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند همچنين طبق قسمت اخير ماده ۵۲ قانون تجارت، براي ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق ديگري نيز شناخته شود.
 

ادامه ی مطلب

حقوق ايران در برنامه جامع اقدام مشترك توافق هسته‌اي

حقوق ايران 

 در برنامه جامع اقدام مشترك توافق هسته‌ای

سرانجام پس از مذاكرات طولاني جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 (چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و ايالات متحده آمريكا و نماينده عالي اتحاد اروپايي در امور خارجي و سياست امنيتي) موفق به توافق هسته‌اي شدند. در اين نوشتار با مطالعه متن كامل برنامه جامع اقدام مشترك به تبيين حقوق ايران در توافق هسته‌اي مي‌پردازيم:
بطور اجمال جمهوري اسلامي ايران در توافق ياد شده، در دو بخش، حق استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و رفع تحريم‌ها حقوقي را كسب كرده كه به ترتيب هر يك از آنها را مورد مطالعه و مداقه قرار مي‌دهيم:

ادامه ی مطلب