پایان نامه حقوقی

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

نحوه تصویب موضوع پایان نامه های حقوقی در گروه های تخصصی / پایان نامه های ارشد حقوق

نحوه تصویب موضوع پایان نامه های حقوقی در گروه های تخصصی

نحوه تصویب موضوع پایان نامه های حقوقی / ارشد حقوق

طبق آیین نامه: دانشجو، موضوع پایان نامه  و نام اساتید راهنما و مشاور خود را به گروه اعلام مي کند سپس موضوع در گروه مورد بررسی  قرار مي گیرد و اگر موضوع تکراری و کلی نبود و از اولویت تحقیق برخوردار بود، تایید مي شود.

1-   پیشنهاد موضوع توسط دانشجو به گروه.

2-   بررسی موضوع در گروه بر اساس آیتم های مربوط:...

ادامه ی مطلب

فهرست پایان نامه های دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 2

فهرست پایان نامه های دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1  

  

گروه حقوق جزا وجرم شناسی

1385    جعفر کوشا           حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی       آبسالان، عمار       1178

1379    محمد علی اردبیلی  محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران          آرزومندی، محمد   291

1372    رضا نوربها          مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران    آرمیده،محمد         369

1378    محمد علی اردبیلی  بررسی جرائم تکدی و ولگردی و کلاشی (مواد 712و713قانون مجازات اسلامی)        آرین پور،محمد رضا           213

1375    منوچهر خزانی      آثار گذشت شاکی در جرائم ارتکابی      آزادی طلب،محمد جعفر       

ادامه ی مطلب

موضوعات پژوهشي پيشنهادي جهت پايان نامه هاي حقوقي(مقطع كارشناسي ارشد و دكترا)

موضوعات پژوهشي پيشنهادي جهت پايان نامه هاي حقوقي

(مقطع كارشناسي ارشد و دكترا)     عناوين موضوعات پيشنهادي:

 

•1. رژيم حقوقي اموال دولتي - عمومي در ايران
•2. رژيم حقوقي دعاوي دولتي در ايران
•3. رژيم حقوقي فعاليتهاي انتفاعي دولت (اختيارات، امتيازات، مسؤوليتها)
•4. رژيم حقوقي شركتها و مؤسسات تشكيل شده توسط مؤسسات عمومي غيردولتي
•5. حدود دخالت دولت در مؤسسات و سازمانهاي عمومي غيردولتي
•6. اصل رفاه اجتماعي و نقش و تأثير آن در حقوق (دولت رفاه و حقوق)
•7. سلب مالكيت خصوصي به لحاظ منافع عمومي
•8. جايگاه تشريفات در حقوق عمومي: قانونگذاري، دادرسي و اداره
•9. مطالعة ماهيت، آيين و عملكرد نهادهاي شبه‌قضايي قوه مجريه
•10. اصول حاكم بر تفسير قانون اساسي
•11. نظام مشاركت شهروندان در روند قاعده گذاري اجتماعي
•12. بررسي تطبيقي نظام عدالت اداري ايران و اتحاديه اروپا

ادامه ی مطلب

ليست پايان نامه ها :پايان نامه هاي حقوق بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي

پايان نامه هاي حقوق بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي

 ليست پايان نامه ها

عنوان
استفاده نظامي از درياها ومحَدوديتهاي آن
ترک مخاصمه دراسلام وحقوق بين الملل
آثار جنگ بر معاهدات بين المللي
مباني حقوقي حمايت ديپلماتيک
بررسي اجراي آراي داوري خارجي عليه دولت در پرتو تئوري مصونيت محدود
مسئوليت متقابل دولتها وسازمانهاي بين المللي در حمايت بين المللي از حقوق بشر
ماهيت حقوق سازمان کشاورزي وتغذيه جهاني (فائو)ومصوبات آن
مداخله دادگاههاي ملي در داوري تجاري بين المللي (بررسي تطبيقي در حقوق سوئيس و ايران )
اوپک ونظم نونفتي بين المللي
سير تحول حاکميت دولتها در سازمانهاي بين المللي

ادامه ی مطلب

موضوعات پیشنهادی کار تحقیقی(2)

موضوعات پیشنهادی کار تحقیقی(2)

 کار تحقیقی


 

بررسی دریای سرزمینی در حقوق بین الملل

-حقوق اقلیت های دینی در ایران

-حقوق کشور ایران در زمینه انرژی هسته ای و سنگ اندازی های سیاسی

-تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل

-بی تابعیتی یا اپاترید در حقوق بین الملل

-امکان سلب تابعیت در حقوق ایران

-شرایط کسب تابعیت در حقوق ایران

-نقش تابعیت در حقوق بین الملل

ادامه ی مطلب

چگونه یک پايان نامه حقوقی بنويسيم؟

 چگونه یک پايان نامه حقوقی بنويسيم؟

 


 

الف- فصل اول پايان نامه : Introduction يا مقدمه يا كليات تحقيق
محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت هایی داشته باشد. اما معمولاً محتوای فصل یک به ترتیب زير است:


1. مقدمه: طرح كليات تحقيق


2. بيان مساله: شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به كمك تحقیق
3. ضرورت و اهميت تحقيق: چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق
4. اهداف تحقيق: آنچه تحقیق به دنبال انجام آن است
5. فرضيه ها يا سؤال هاي تحقيق: مسیری برای اجرای تحقیق
6. پيش فرض ها: قبول مواردی برای اطمینان از حرکت در مسیر اجرای تحقیق
7. تعريف عملياتي وا‍ژه هاي تحقيق: اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق
در برخي از دانشگاه ها تاكيد بر اين است كه محدوديت هاي تحقيق نيز در همين فصل نوشته شود. در برخي از دانشگاه نيز بر نوشتن مباني نظري تحقيق در اين بخش تاكيد دارند.

ادامه ی مطلب

نکاتی در مورد جلسه دفاع پایان نامه های حقوقی

نکاتی در مورد جلسه دفاع پایان نامه های حقوقی

 •          بعد از انتخاب موضوع تعیین استاد راهنما و مشاور با دانشجو می باشد .
•          استاد راهنما و مشاور می توانند خارج از دانشگاه محل تحصیل دانشجو هم انتخاب گردند .
•          استاد راهنما باید کاملاً متخصص با رشته تحصیلی دانشجو باشد .
•          استاد راهنما باید در ارتباط با موضوع دانشجو متخصص باشد .
•          استاد راهنما معمولاً به مسائل ماهوی رساله می نگرد اما استاد مشاور به مسائل شکلی ( البته قانون نیست ولی معمولاً اینگونه است).
•          بعد از تصویب پروپوزال در گروه و امضای اساتید راهنما ومشاور، دانشجو می تواند شش ماه دیگر به دفاع از پایان نامه خود بپردازد .
•          دانشجو درهر مرحله از کار خود باید نظر استاد راهنما ؛ و مشاور را جویا شود و آنها کاردانشجو را تائید نمایند .

ادامه ی مطلب

شیوه تدوین پایان نامه کارشناسی و كارشناسي ارشد حقوق

شیوه تدوین پایان نامه کارشناسی و كارشناسي ارشد حقوق

یکی از اهداف اصلی نگارش هر پایان نامه در اصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظیم یک مبحث علمی است. پایان نامه نوشته ای است شامل چکیده پایان نامه به فارسی، فهرست تفصیلی مطالب، فهرست تصاویر، جداول و نمودارها، مقدمه و تاریخچه مختصر، مروری بر کارهای انجام شده و آخرین اطلاعات تئوری، عملکرد تحقیقی و عملی نتایج، بحث و پیشنهادات و فهرست منابع و مأخذ که توسط دانشجو و با هدایت و نظارت استاد راهنما و همکاری استادان مشاور (در صورت داشتن) تنظیم و تدوین می شود. رعایت این شیوه نامه از جانب دانشجویان برای حفظ هماهنگی بین پایان نامه ها الزامی است. موضوعات هر پایان نامه را با توجه به تعریف فوق و به ترتیب تقدم ذیل می توان دسته بندی کرد:

ادامه ی مطلب