حقوق جزا و جرم شناسی

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

جزوۀ حقوق جزای عمومی (ویرایش خرداد ۱۳۹۴)

دانلود رایگان

جزوۀ حقوق جزای عمومی (ویرایش خرداد ۱۳۹۴)

بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

استاد فخرالدین عباسزاده

این اثر ارزشمند برای انتشار رایگان در سایت اختبار تدوین شده است

ادامه ی مطلب

مهدور الدم در قانون مجازات اسلامی

 مهدور الدم در قانون مجازات اسلامی  

مهدور الدم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

ماده 226 مصوب 1370 ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

ادامه ی مطلب

قیمت دیه کامل در سال ۱۳۹۴ اعلام شد

 قیمت دیه کامل در سال ۱۳۹۴ اعلام شد
 

بر اساس بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد. بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.

ادامه ی مطلب

بررسي جرم جعل در ادوار مختلف قانونگذاري ايران

بررسي جرم جعل در ادوار مختلف قانونگذاري ايران  


مقدمه:جرم جعل از جمله جرايمي است که از ديرباز و از زمان پيدايش خط و اسناد در بسياري از جوامع وجود داشته و در دهه هاي اخير نيز با توجه به پيشرفت علم و فناوري نيز گسترش يافته و از سطح جعل سنتي فراتر رفته و با استفاده از وسايلي چون رايانه صورت ميگيرد که در اين مجال جرم جعل را در ادوار مختلف قانونگذاري ايران مورد بررسي قرار مي دهيم که از ورود به جزييات  جرم جعل و حتي جعل رايانه اي بررسي مصاديق جعل در قوانين متفرقه خودداري نموده و صرفاً به کليات مباحث جرم جعل و جعل سنتي پيش بيني شده در قانئن مجازات اسلامي و قانون مجازت عمومي  و سير تاريخي جرم جعل مي پردازيم. ادامه ی مطلب

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) 


مقدمه: 

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

ادامه ی مطلب

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ادامه ی مطلب