close
تبلیغات در اینترنت

حقوق مدنی - 4

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

شرایط انحلال قرارداد وكالتآموزشگاه حقوق + انحلال قرارداد وکالتشرایط انحلال قرارداد وكالت

يک حقوقدان گفت: بر طبق ماده‌ی 681 قانون مدنی، حتی اگر وکیل از وکالت استعفا بدهد، تا زمانی‌که موکل قرار‌داد وکالت را بر‌هم نزده است، وکیل "می‌تواند" در کار‌های موکل دخالت کند.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

حقوق مالی زن پس از طلاقحقوق مالی + طلاقحقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث زن از دارایی شوهر را نمی‌توان جزو حقوق مالی زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتی از دارایی شوهر ارث می‌برد که او فوت کرده باشد.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

وکالت بلاعزل چیست؟وکالت بلاعزلوکالت بلاعزل چیست؟

چنانچه زن وکالت طلاق خود را در ضمن یک قرار‌داد، یعنی ازدواج و یا یکی از عقود لازم دیگر مثل عقد بیع به دست آورده باشد، شوهرش نمی‌تواند اين وكالت را عزل کند.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

کار تحقیقی : قولنامه و ماهیت حقوقی آنکار تحقیقی
قولنامه و ماهیت حقوقی آن

توضیحات: یک نمونه از کار تحقیقی بصورت متن تهیه شده توسط شهریار رضایی زاده.

منبع: وبلاگ حقوقی

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

مطالبه سرقفلی بر مبنای قانون موجر و مستاجرمطالبه سرقفلیمطالبه سرقفلی بر مبنای قانون موجر و مستاجر

یک وکیل دادگستری گفت: روابط استیجاری قبل از اجرای قانون موجر و مستاجر و نیز روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اولیه اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ باشد، مشمول این قانون نخواهد بود. 

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

جرائم پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکانمسئولیت پزشکانجرائم پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکان

هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض بدلیل نا بالغ یا مجنون بودن اومعتبر نباشد و یا تحصیل برائت بدلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض حاصل می‌شود.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

همه چيز درباره موارد " انحلال عقد نکاح"
نکاحهمه چيز درباره موارد " انحلال عقد نکاح"

هر گاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر کند چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود مراتب از دفتر طلاق به دادگاه اعلام در این صورت نماینده‌ای از دادگاه به دفترخانه معرفی و به نمایندگی از شوهر صیغه طلاق را جاري مي‌كنند.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

آئین دادرسی مدنی چیست؟


آیین دادرسی مدنیآئین دادرسی مدنی چیست؟

آئین دادرسی مدنی رشته‌ای از علم حقوق است که افراد را راهنمایی می‌کند تحت چه قواعدی و با چه موازینی درصدد اثبات حق خود برآیند.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب