وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی - 177

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

دانلود فايل متن قانون مجازات اسلامي جديد (download crime law)

دانلود فايل متن قانون مجازات اسلامي جديد (download crime law) جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید : http://hvm.ir/files/law/mojazat-90.pdf منبع :سایت حقوقی مجلس شورای اسلامی

منابع کامل دکتری حقوق جزا و جرم شناسی .

متقاضیان دکتری حقوق جزا چه بخوانند؟ رساله حقوق- یادداشت زیر، شامل فهرست مفصلی از منابع پیشنهادی برای آزمون های کتبی و شفاهی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه های تهران، پردیس قم و شهید بهشتی است که به همت آقای بهروز جوانمرد دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی(رتبه اول سال ۱۳۸۷) تنظیم و به رساله حقوق ارسال شده است. منابع پیشنهادی آزمون مصاحبه شفاهی دکتری دانشگاه تهران و پردیس قم رشته حقوق کیفری و جرم شناسی لازم به ذکر است برای آزمون کتبی دکتری دانشگاه های دولتی که به صورت جامع (سراسری) و تستی برگزار میشود، صرفاً مطالعه منابعی که با علامت * مشخص شده اند، پیشنهاد میشود و مطالعه مابقی منابع برای آزمون مصاحبه شفاهی توصیه می شوند. الف ـ آیین دادرسی کیفری ۱- حقوق بشر ، مفاهیم انصاف و عدالت، دکتر محمد آشوری. ۲- عدالت کیفری(مجموعه مقالات)، دکتر محمد آشوری. ۳- تاملاتی در حقوق تطبیقی(جلد دوم) ، مقاله تحول جایگاه دادسرا و ...

ادامه ی مطلب