close
تبلیغات در اینترنت
ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه ( حقوق ثبت )
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

ممنوع‌الخروجي از طريق اجراي اسناد رسمي به چه صورت است؟. در برخي موارد زن براي وصول مهريه خود از طريق دفترخانه رسمي ازدواج مبادرت به صدور اجراييه كرده كه پس از ابلاغ آن به همسرش، زن مي‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غيرمنقول مرد اقدام نمايد.گاه زن به اموال شوهرش دسترسي ندارد و نمي‌تواند براي وصول طلبش مالي را معرفي كند و مرد نيز از معرفي اموال خود به منظور پرداخت بدهي خودداري مي‌كند كه در اين مواقع زن مي‌تواند تقاضاي ممنوع‌الخروج شدن او را بنمايد تا از خروج شوهرش از كشور به قصد فرار از پرداخت…

آخرین ارسال های انجمن
ممنوع‌الخروجي از طريق اجراي اسناد رسمي به چه صورت است؟. در برخي موارد زن براي وصول مهريه خود از طريق دفترخانه رسمي ازدواج مبادرت به صدور اجراييه كرده كه پس از ابلاغ آن به همسرش، زن مي‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غيرمنقول مرد اقدام نمايد.گاه زن به اموال شوهرش دسترسي ندارد و نمي‌تواند براي وصول طلبش مالي را معرفي كند و مرد نيز از معرفي اموال خود به منظور پرداخت بدهي خودداري مي‌كند كه در اين مواقع زن مي‌تواند تقاضاي ممنوع‌الخروج شدن او را بنمايد تا از خروج شوهرش از كشور به قصد فرار از پرداخت بدهي و عدم پرداخت آن جلوگيري شود. ماده 9 قانون گذرنامه مصوب 20دي 1311 در بند ب اين اختيار را صرفا به مقامات قضايي داده بود كه از خروج افراد از كشور جلوگيري نمايند اما در سال 1351 برابر ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند تصويب شد كه دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات سندي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آيين‌نامه تعيين مي‌شود، جلوگيري كند. هدف از ممنوع‌الخروج شدن يك مرد به خاطر مهريه همسرش چيست؟ ممنوع‌الخروج شدن مرد بدهكار ابزاري است كه او را جهت پرداخت بدهي تحت فشار قرار داده و وادار مي‌كند تا نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند. چه راه‌هايي براي رفع ممنوع‌الخروجي يك مرد وجود دارد؟ در مواردي كه مرد بدهكار نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند يا زن از تقاضاي ممنوع‌الخروجي همسرش منصرف شود. و دادگاه و مراجع قضايي قرار يا حكمي مبني بر رفع ممنوع‌الخروجي مرد به لحاظ تامين خواسته زن صادر كنند، اداره ثبت از ممنوع‌الخروجي مرد رفع اثر مي‌كند. آيا اداره ثبت اختيار اخذ وثيقه از مرد را در اين شرايط دارد؟ با توجه به اين كه در بسياري از موارد مردان بدهكار به اين اداره مراجعه و پس از معرفي مالي به عنوان وثيقه تقاضاي رفع ممنوع‌الخروجي دارد، اداره ثبت اختيار اخذ وثيقه را ندارد و در رفع ممنوع‌الخروجي مقيد به انجام يكي از سه موردي است كه گفته شد. هر چند به نظر قبول وثيقه مناسب با ميزان دين و رفع ممنوع‌الخروجي بدون اشكال است و حقي از بستانكار ضايع نمي‌شود. شرايط شغلي مرد چه تاثيري در ممنوع‌الخروج شدن او دارد؟ در برخي موارد اشخاصي به لحاظ نوع كار و حرفه خود كه لازمه آن خروج از كشور است تقاضاي رفع ممنوع‌الخروجي دارند. در اين موارد به استناد راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در تاريخ 23 بهمن ماه سال 80 صادر گرديد، پس از احراز شرايط خاص بدهكار كه با مفاد راي صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجي بدهكار رفع مي‌شود. با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه كه به منظور حفظ و تامين حقوقي طلبكاران وضع شده بدهكاراني كه با هدف امتناع از پرداخت بدهي خود در صدد خروج از كشور هستند و به لحاظ خروج آنها تامين طلب بستانكار غيرممكن مي‌گردد ممنوع‌الخروج مي‌شوند. اما مرداني كه به واسطه انجام وظايف و ماموريت‌هاي سازمان‌هاي دولتي خروج آنان از كشور الزامي و اجتناب‌ناپذير است ممنوع‌الخروجي آنان رفع مي‌شود. تا به حال چه مشكلاتي براي اين گروه از مردان بدهكار پيش آمده است؟ در يك مورد مرد بدهكار از كاركنان شركت كشتيراني جمهوري اسلامي بود كه در قبال مبلغ 120ميليون ريال از مهريه همسرش ممنوع‌الخروج شد كه با اعتراض وي موضوع در هيات نظارت مورد رسيدگي قرار گرفت و به لحاظ آن كه شركت كشتيراني اعلام كرد وي به مدت 6 ماه بايد روي آب‌هاي بين‌المللي انجام وظيفه نمايد حكم به رفع ممنوعيت خروج او صادر گرديد. مورد ديگر نيز كه مرد از كاركنان وزارت امور خارجه بود و در قبال مبلغ 60ميليون ريال ممنوع‌الخروج گرديد كه پس از ارائه مدارك مبني بر اين كه او در يكي از سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي مشغول به كار بوده و ممنوع‌الخروجي او مانع انجام وظايفش است، منجر به رفع ممنوع‌الخروجي وي گرديد. و همچنين اخيرا مرد جواني كه بازيگر سينما است براي بازي در آخرين سكانس يك سريال تاريخي نياز به اجراي نقش هنري در خارج از كشور را داشت كه به لحاظ نپرداختن مهريه همسرش ممنوع‌الخروج شده و با اعتراض وي پرونده در حال رسيدگي و بررسي شرايط شغلي بدهكار است. آيا مرد معسر نيز ممنوع‌الخروج مي‌شود؟ يكي از مشكلاتي كه اين اداره همواره با آن مواجه است درخواست بدهكاراني است كه به لحاظ اخذ حكم تقسيط بدهي خود به لحاظ ادعاي اعسار از پرداخت يكجاي بدهي، تقاضاي رفع اثر از ممنوع‌الخروجي را دارند در حالي كه صدور حكم تقسيط بدهي از سوي مرجع قضايي مجوزي براي رفع ممنوع‌الخروجي نيست. ممنوع‌الخروج شدن يك مرد محدوده زماني خاصي دارد؟ با توجه به اينكه ماده 17 قانون گذرنامه به طور كلي و بدون قيد مدت دستور منع خروج بدهكاران اجرايي از كشور را بنا به تقاضاي بستانكار تجويز كرده است. بنابراين تا زماني كه از طرف بدهكار موجبات پرداخت بدهي فراهم نشود نمي‌توان ممنوع‌الخروجي را رفع كرد، اگر چه ساليان درازي از دستور ممنوع‌الخروجي و اجراي آن بگذرد. آيا قبل از ممنوع‌الخروج شدن يك مرد او در جريان اين موضوع قرار مي‌گيرد؟ متاسفانه در سال‌‌هاي اخير شاهد هستيم كه زوجين هنگام عقد، مهريه‌هاي سنگين و با رقم بالا تعيين مي‌كنند وتوجهي به عواقب بعدي آن ندارند. كمترين آسيب اين نوع از ازدواج‌ها حتي در صورت نداشتن هر گونه مالي كه زوجه بتواند طلب نمايد، ممنوع‌الخروجي مرد است و در مواردي كه مرد به خاطر درمان و يا شرايط شغلي ناگزير به خروج از كشور است دچار مشكل شده و زندگي او به كلي مختل مي‌گردد. از آنجايي كه اجراييه صادره عليه مرد به نشاني و آدرسي كه هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قيد شده ابلاغ مي‌گردد در بسياري از موارد نشاني قيد شده تغيير يافته و چون مردم پس از تغيير مكان و سكونت در محل جديد اين موضوع را به دفترخانه ازدواج اطلاع نمي‌دهد و ابلاغ اجراييه نيز به طريق قانوني از طريق الصاق در محل قيد شده درسند ازدواج صورت مي‌گيرد، مرد از صدور آن بي‌اطلاع است و زماني كه قصد خروج از كشور را دارد و به فرودگاه مراجعه مي‌كند پي به ممنوع‌الخروجي خود مي‌برد و با مراجعه به اداره گذرنامه و اطلاع از علت آن به اداره اجرا مراجعه كرده و به لحاظ فرصت كوتاهي كه معمولا تا تاريخ مسافرت خود دارد نمي‌تواند بدهي خود را بپردازد. براي حل اين مشكل چه راهكاري انديشيده‌ايد؟ توصيه مي‌شود در مواردي كه مرد احتمال صدور اجراييه را از طرف همسر خود مي‌دهد به دفتر خانه ازدواج مربوطه و يا اداره اجرا- در صورت صدور اجرايي- مراجعه نموده و آدرس واقعي خود را كه روند پرونده اجرايي را سهل‌تر كند ارائه دهد تا به لحاظ عدم اطلاع وي از اقدامات اجرايي متحمل ضرر جبران‌ناپذيري نگردد، چرا كه در اين‌گونه موارد اداره اجرا تكليفي نداشته و صرفا ابلاغ اجراييه و اخطاريه‌هاي بعدي به محل مندرج در سند ازدواج صورت مي‌گيرد. زن در قبال چه ميزان از طلب خود مي‌تواند همسرش را ممنو‌ع‌الخروج كند؟‌ زن مي‌تواند پس از شناسايي اموال همسرش و ارزيابي هر يك از اموال و بازداشت آنها در قبال قسمتي از طلب خود در صورتي كه آن اموال پاسخگوي قسمتي از طلب او باشد به منظور تامين باقيمانده طلب تقاضاي ممنوع‌الخروجي مرد بدهكار را بنمايد. بنابراين تفكيك طلب و بازداشت هر يك از اموال بدهكار در قبال مبلغي از طلب امكان‌پذير است. در ضمن اگر زن قادر به شناسايي اموالي از بدهكار نباشد تنها بابت قسمتي از طلب خود مرد را ممنوع‌الخروج مي‌كند. آيا مرد پس از پرداخت طلب همسرش بايد جريمه دولتي نيز بپردازد؟‌ با توجه به اينكه به نسبتي از طلب كه وصول مي‌شود حقوق دولتي كه نيم‌عشر يا حق‌الاجرا است نيز به آن تعلق مي‌گيرد لذا قسمتي از پرداختي توسط مرد بابت نيم‌عشر دولتي كسر مي‌گردد. اداره اجرا مي‌‌تواند به عنوان ذي‌نفع مردي را ممنوع‌الخروج كند؟ اداره اجرا مي‌‌تواند بابت حق‌الاجراي وصول نشده خود بدهكار را ممنوع‌الخروج نمايد يا در صورت ممنوع‌الخروجي تا زماني كه نيم‌عشر دولتي پرونده پرداخت نگرديده است، از ممنوع‌الخروجي رفع اثر ننمايد، چرا كه بدهي شامل طلبي است كه بستانكار تقاضا نموده و مبلغي است كه به عنوان حقوق دولتي به آن تعلق مي‌گيرد.
درباره حقوق ثبت ,
نظرات () تاریخ : دوشنبه 18 دي 1391 زمان : 15:11 بازدید : 254 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 885
 • کل نظرات : 30
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 2223
 • آی پی امروز : 49
 • آی پی دیروز : 48
 • بازدید امروز : 192
 • باردید دیروز : 283
 • گوگل امروز : 9
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 972
 • بازدید ماه : 10,735
 • بازدید سال : 10,735
 • بازدید کلی : 1,492,176
 • کدهای اختصاصی
  Begin WebGozar.com Counter code -->

  <>
  .

  پروفایل مدیر سایت
  مشخصات فردی
  نام : محمد کریمی منجرموئی
  تاریخ تولد: 68/1/28
  جنسیت: مرد
  وضعیت تاهل : مجرد
  محل سکونت : ایران -
  مشخصات تماس
  ایمیل : barank@mihanmail.ir
  تلفن : 09140252771
  تحصیلات
  سطح تحصیلات: فوق دیپلم
  رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
  حرفه
  علایق
  سایر موارد