close
تبلیغات در اینترنت

آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم


آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

در مورد تکلیف اشخاصی که مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات اموال و دارایی‌های متوفی را تحویل ورثه بدهند یا ثبت و معاملاتی انجام بدهند

ادامه ی مطلب