close
تبلیغات در اینترنت

⭕️متن کامل و نهایی قانون جرم سیاسی

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

⭕️متن کامل و نهایی قانون جرم سیاسی

⭕️متن کامل و نهایی قانون جرم سیاسی
ماده -1 هر یک از جرایم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصﻻح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد ، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.


ادامه ی مطلب