close
تبلیغات در اینترنت

💢ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

💢ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری

💢ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری
✅برابر اصل بیست و دوم قانون  اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون  و به حکم مقامات قضایی باشد.

ادامه ی مطلب